Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

audit statutar (extern)

« Back to Glossary Index
 • prin audit statutar se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de acesta, prin raportare la standardele nationale sau internationale de audit.
 • audit statutar = audit legal = control legal
 • caracteristicile auditului statutar:

  • sunt realizate numai de specialisti independenti care fac parte dintr-un organism autonom, independent
  • caracter legal – singurul tip de control independent reglementat prin directiva a VIII-a prin standardele internationale de audit si legislatia nationala.
  • trebuie sa fie efectuat de profesionisti independenti

 • obiectul auditului statutar – emiterea unei opinii ce poate fi exprimata in urmatoarele feluri:
  1. situatiile financiare dau o imagine fidela (latino continental)
  2. situatiile financiare prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative pozitia financiara, situatiile financiare si performantele fin (anglo-saxona)
 • caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual:
  • 1.-numirea auditorului statutar se face de catre adunarea generală a acționarilor sau asociaților;
  • 2.-orice auditor statutar e mandatat, de regula pentru o durata de 5-7 ani;
  • 3.-auditorul statutar emite in toate cazurile un raport de audit care are un conținut strict normat;
  • 4.-auditorului statutar îi este specifică o anumita conduită deontologică precis stabilită prin codul etic;
  • 5.-misiunea de audit statutar are un caracter permanent;
  • 6.-auditul statutar se efectuează numai prin sondaj;
  • 7.-auditorul statutar nu poate avea imixtiuni în gestiunea societății-client.

 • elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:
  • profesionistul competent și independent care poate fi o persoană fizică sau persoană juridică;
  • obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situațiile financiare ale entității, în totalitatea lor: bilanț, cont de profit și pierdere și celelalte componente ale situațiilor financiare,, în funcție de referențialul contabil aplicabil;
  • scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a situației financiare și a rezultatelor obținute de entitatea auditată;
  • criteriul de calitate în funcție de care se face examinarea și se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) de audit și standardele (normele) contabile.

 • publicul se așteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei resigurări referitoare la:
  • acuratețea declarațiilor financiare;
  • continuitatea exploatării și solvabilitatea firmei;
  • existența unor fraude;
  • respectarea de către firmă a obligațiilor sale legale;
  • comportamentul responsabil al firmei față de problemele legate de mediu și probleme sociale.

< Înapoi la Dictionarul Economic