Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

atributiile unui consultant expert contabil

« Back to Glossary Index
 1. Analizeaza solicitarile clientilor din portofoliul alocat, pe probleme de contabilitate si fiscalitate si formuleaza raspunsuri si recomandari
 2. Propune solutii pentru rezolvarea problemelor ridicate de clienti
 3. Analizeaza actele normative nou aparute si participa la formularea notelor informative destinate clientilor
 4. Solicita puncte de vedere de la organelle in drept , cu privire la aspecte legate de aplicarea prevederilor legale.
 5. Participa la expertize financiar-contabile solicitate de clienti, in faza de preachizitie si nu numai ,a unor societati sau parti ale acestora,
 6. Participa la analize asupra unor doemnii din activitatea economico-financiara a unor clienti, la cererea acestora.
 7. Analizeaza, la clientii din portofoliul repartizat, daca cheltuielile incluse in evidenta economica indeplinesc criteriile de deductibilitate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
 8. Analizeaza modul de tratare a diferitelor operatiuni economice, din punc de vedere al taxei pe valoarea adaugata si formuleaza recomandari privind tratamentele aplicate.
 9. Analizeaza daca veniturile inregistrate sunt corect determinate si evidentiate cu fidelitate in contabilitatea societatii
 10. Analizeaza daca cheltuielile inregistrate prin deconturi sunt efectuate pe baza de documente legale si daca sunt respectate nivelurile diurnelor sau indemnizatiilor stabilite prin actele normative in domeniu.
 11. Analizeaza modul de determinare a amortizarii fiscale inregistrata in evidentele clientilor.
 12. Formuleaza puncte de vedere cu privire la respectarea prevederilor OG 15/1996 cu privire la operatiunile cu numerar precum si la necesitatea instiintarii Oficiului pentru prevenirea spalarii banilor atunci cand se inregistreaza operatiuni cu numerar de valori mari.
 13. Analizeaza operatiunile legate de inchiderea exercitiilor financiare si stabilirea corecta a profitului impozabil sau a pierderii fiscale.
 14. Analizeaza respectarea prevederilor legale cu privire la achizitionarea, evidenta, prelucrarea, transportul si vanzarea produselor accizabile
 15. Analizeaza modul de determinare a impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat precum si bugetelor locale si corecta inscriere a acestora in declaratiile specifice.
 16. Analizeaza realitatea si corectitudinea inscrierii in evidentele clientilor a cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans si transformarea acestora in cheltuieli, respectiv venituri.
 17. Analizeaza soldurile conturilor de clienti, precum si constituirea de provizioane pentru clientii incerti sau in litigiu, precum si derularea unor activitati destinate incasarii sumelor restante de la clienti.
 18. Verifica concordanta dintre valoarea impozitelor taxelor si a celorlalte elemente declarate prin declaratiile fiscale sau informative cu cele inscrise in contabilitatea clientilor. Precum si daca declaratiile sunt inregistrate la organele competente, in termenele legale.
 19. Analizeaza daca impozitele, taxele si contributiile datorate bugetului consolidat si bugetelor locale au fost achitate la termenele legale si daca au fost inregistrate cheltuieli accesorii acestora in situatia nerespectarii termenelor de plata
 20. Verifica respectarea prevederilor legale la scoaterea din uz a unor stocuri si la casarea unor mijloace fixe.
 21. Formuleaza rapoarte, puncte de vedere si recomandari in urma analizelor intreprinse.
 22. Asista clientii societatii, la cererea acestora, in activitatile de control intreprinse de organele abilitate.
 23. Intocmeste evidente cu privire la utilizarea si alocarea timpului propriu de lucru pe clientii repartizati(timesheet) si obtine acceptul de la acestia
 24. Urmareste modul de intocmire al facturilor aferente clientilor repartizati,in sensul concordantei acestora cu timesheeturile lunare.
 25. Sprijina compartimentul economic al societatii in incasarea facturilor de la client
 26. Participa la elaborarea proiectelor de fuziune,divizare sau retragere si urmareste derularea acestora pina la finalizarea operatiunii.
 27. Raspunde fata de beneficiar pentru erorile contabile si fiscale care au drept consecinta prejudicii create atit clientilor acestuia cit si beneficiarului.
 28. Nu pot incheia contracte de prestari servicii cu clientii beneficiarului ,in timpul derularii prezentului contract, cit si doi ani dupa incetarea acestuia,exceptie facind situatia cind obtine acordul scris al beneficiarului.In caz contrar va plati daune beneficiarului intr-un cuantum egal cu contravaloarea a zece onorarii lunare(se va lua ca baza de referinta ultimul onorariu platit de beneficiar).
 29. Prezinta beneficiarului,la inceputul fiecarei saptamini, planificarea cu clientii care urmeaza a fi verificati,iar la sfirsitul saptaminii nota cu rezultatele verificarilor realizate pe fiecare client.
 30. Realizeaza arhivarea electronica a tuturor corespondentelor , minutelor si materialelor scrise pe fiecare client
 31. In momentul incetarii colaborarii cu beneficiarul preda acestuia,in bune conditii, toata aparatura electronica avuta in folosinta precum si toata baza de date arhivata pe aceasta.
 32. In situatia incetarii prezentului contract ,anunta beneficiarul cu cel putin 30 de zile inainte.
< Înapoi la Dictionarul Economic