Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

atributiile judecatorului-sindic

« Back to Glossary Index
 • conform legislatiei in vigoare atributiile judecatorului-sindic sunt:
  • darea hotararii de deschidere a procedurii;
  • judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii;
  • desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu pana la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau schimbarea administratorului ori a lichidatorului numit de judecatorul-sindic. Pentru desemnarea provizorie, judecatorul-sindic tine cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti si poate respinge aceste cereri numai motivat;
  • judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
  • judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
  • judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator;
  • confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
  • hotararea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare;
  • solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului;
  • autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;
  • darea hotararii de inchidere a procedurii.

< Înapoi la Dictionarul Economic