Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

anatocismul

« Back to Glossary Index
 • sau dobânda la dobândă este acea înțelegere prin care părțile contractante convin ca dobânda să se capitalizeze, adică să se adauge la suma datorată și să se calculeze din noua dobândă.
 • literatura de specialitate a opinat că anatocismul este permis în materie comercială
 • Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 a abrogat dispozițiile articolului 1089, alin. 2 Cod civil. în articolul 8, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2000 se prevede: “Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate”. în alineatul 2 al aceluiași articol se prevede că dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai pentru dobânzi datorate de cel puțin un an.
 • anatocismul este permis numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  • să existe un contract de împrumut;
  • să existe o convenție specială privind anatocismul;
  • convenția de “dobândă la dobândă” trebuie să intervină după scadență;
  • “dobânda la dobândă” se calculează numai pentru dobânzi datorate pe cel puțin un an.

 • nu se aplică în cazul contractului de cont curent și în cazul în care legea
  prevede altfel.
< Înapoi la Dictionarul Economic