Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

actiuni nominative

« Back to Glossary Index
  • identifică pe titularul lor; în acțiune se menționează numele, prenumele și domiciliul acționarului-persoană fizică sau denumirea și sediul acționarului-persoană juridică. Aceleași elemente de identificare apar și în registrul de acțiuni al societății comerciale.
  • dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite printr-o declarație făcută în registrul de acțiuni al societății eminente, semnată de acționarul-cedent și dobânditorul cesionar sau mandatarii lor și mențiunea înscrisă pe acțiune.
  • in cazul acțiunilor nominative în formă materială (pe suport de hârtie) pot fi emise titluri singulare (dau drept la o acțiune) sau titluri cumulative (pentru mai multe acțiuni). Astfel, pot exista acțiuni cu valoare de 1.000 lei, dar pot exista titluri care cuprind mai multe acțiuni (în franceză “coupiures”), de exemplu: un înscris ce cuprinde 5 acțiuni are o valoare de 5.000 lei și unul care cuprinde 10 acțiuni are o valoare de 10.000 lei. Acțiunile dematerializate sunt înscrise într-un registru independent privat.
  • dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
  • dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
    Prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor.
  • subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor
  • când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute de legislatia in vigoare, societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, și într-un ziar de largă răspândire.
< Înapoi la Dictionarul Economic