Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

acceptarea ofertei

« Back to Glossary Index
 • este un act unilateral de voință, la fel ca și oferta, care provine însă de la destinatarul ofertei.
 • ca și oferta, acceptarea trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  1. să fie clară (să exprime clar voința de a încheia contractul), pură și simplă – dacă acceptarea limitează, condiționează sau excede condițiile ofertei, se consideră că aceasta a fost refuzată și acceptarea poate fi considerată contraofertă. în acest caz acceptarea nu mai este pură și simplă.
  2. să fie liberă (neviciată) – acceptarea trebuie să fie liberă, neviciată; aceasta este o condiție necesară oricărui act juridic, fiind vorba despre o manifestare de voință făcută cu intenția producerii efectelor juridice.
  3. să fie expresă (scrisă sau verbală) sau tacită – dacă oferta este adresată unei persoane determinate, numai aceea poate accepta oferta; dacă este adresată publicului, este evident că se va încheia contractul cu prima persoană care a acceptat oferta

 • acceptarea ofertei trebuie să se facă înainte ca oferta să fi fost revocată sau să fi devenit caducă.
 • acceptarea trebuie să aibă o formă expresă sau implicită; acceptarea este implicită atunci când ea nu face obiectul unei declarații speciale de voință, dar rezultă din situația de fapt (de exemplu, executarea de îndată a ofertei).
 • acceptarea nu poate să rezulte din tăcere. Cu toate acestea, legiuitorul și
  practica judecătorească admit unele excepții:
  • tacita reconducțiune (relocațiune), prevăzută de articolul 1437 Cod civil;
  • părțile pot stabili anticipat ca simpla tăcere după primirea ofertei să aibă valoare de acceptare;
  • în dreptul comercial, dacă între părți au existat relații anterioare de afaceri, se prezumă că, în cazul lansării unei oferte adresată aceluiași partener de afaceri, simpla tăcere a acestuia valorează o acceptare.

< Înapoi la Dictionarul Economic