Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

venituri din investitii

« Back to Glossary Index
Veniturile din investiţii cuprind:

 • a) venituri din dividende;
 • b) venituri din dobânzi – sunt considerate venituri din dobânzi, fără a fi limitate, următoarele:
  • dobânzi obţinute din obligaţiuni;
  • dobânzi obţinute pentru conturile curente, conturi escrow, depozitele la vedere, colaterale şi la termen, inclusiv la certificatele de depozit;
  • suma primită sub forma de dobândă pentru împrumuturile acordate;
  • dobânzi obţinute din instrumente alternative de investire de tipul structurilor (depozite structurate) în care este legat un instrument derivat cu un depozit;
  • alte venituri obţinute din deţinerea de titluri de creanţă

 • c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate – în cadrul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe piaţa la buna înţelegere (OTC) se includ, fără a se limita, următoarele:
  • forward pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă;
  • swap pe cursul de schimb;
  • swap pe rata dobânzii;
  • opţiuni pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă;
  • opţiuni pe rata dobânzii;
  • opţiuni pe acţiuni sau indici bursieri;
  • opţiuni pe alte active suport (de exemplu: mărfuri);
  • opţiuni binare;
  • forward rate agreement;
  • swap pe acţiuni;
  • sau orice combinaţii ale acestora.
  • pentru scopuri fiscale, sunt incluse în categoria instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe piaţa la buna înţelegere (OTC) şi tranzacţiile în marjă.

 • d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
 • e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

< Înapoi la Dictionarul Economic