Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

valoarea de investitie

« Back to Glossary Index
  • reprezinta valoarea unei proprietati pentru un anumit investitor sau grup de investitori in scopul de a atinge anumite obiective de investitii. Acest concept subiectiv leaga o anumita proprietate de un anumit investitor sau grup de investitori cu obiective si / sau criterii de investitii definite.
  • termenul de "valoare de investitii " nu trebuie sa fie confundat cu valoarea de piata a unei proprietati ce reprezinta o investitie.
  • reprezintă mărimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului.
  • in principiu, investițiile însumează totalitatea resurselor ce se consumă pentru finalizarea proiectului, până la punerea sa în funcțiune ( in volumul investiției se includ stocul de mijloace circulante, precum și o serie de cheltuieli cum sunt cheltuielile cu pregătirea salariaților viitoarei unități economice, cu supravegherea desfășurării lucrărilor etc. Eforturile cu investitia sunt formate din: – cheltuieli eligibile si – cheltuieli neligibile.)
< Înapoi la Dictionarul Economic