Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

teoria statică a bilantului

« Back to Glossary Index

elaborată după unele păreri de H. Nicklisch, iar după altele de Walter le Coutre, potrivit căreia bilanțul, prin conținutul lui, caracterizează la un moment dat situația patrimoniului și rezultatul financiar. Elementele patrimoniale cuprinse în bilanț sunt evaluate la prețul lor de procurare. După această teorie, bilanțul static devine un mijloc de constatare și de calculare a patrimoniului la un moment dat, dar nu și un mijloc de calcul al rezultatului financiar, care apare ca o modificare de avere (creștere în cazul profitului, micșorare în cazul pierderii)

< Înapoi la Dictionarul Economic