Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

tehnica observarii fizice

« Back to Glossary Index
  • observarea fizică este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenței unui activ, însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare și anume numai existența bunului respectiv; celelalte elemente probante ca; proprietatea asupra bunului,valoarea atribuită etc. trebuie verificate prin alte tehnici.
  • acțiunile întreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor, de exemplu, au ca obiectiv asigurarea că: 
    • intreprinderea a prevăzut mijloace corespunzătoare care permit recenzarea activelor în condiții de fiabilitate; această fază a intervenției constă în studierea procedurilor de inventariere și se situează deci înaintea inventarierii propriuzise; 
    • aceste mijloace sunt puse în aplicare în mod satisfăcător; această fază constă în verificarea faptului că persoanele însărcinate cu inventarierea aplică în mod corect procedurile și se situează în timpul inventarierii propriu-zise; 
    • lucrările de inventariere au fost corect exploatate (valorificate); această fază constă în a controla dacă cantitățile recente sunt cele utilizate pentru evaluarea sumei stocurilor și se situează deci după inventarierea propriu-zisa.

< Înapoi la Dictionarul Economic