Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

situația netă

« Back to Glossary Index

se determină ca diferență dintre activul total și datoriile totale angajate de întreprindere. Inregistrarea unei situații nete pozitive și în crestere de la un an la altul se traduce prin: a) realizarea parțială sau integrală a obiectivului major al întreprinderii (maximizarea valorii); b) reinvestirea (partială) a profitului; c) fructificarea superioară a activului net; d) o îmbogățire a acționarilor. Inregistrarea unei situații nete negative se traduce prin: a) datorii mai mari decât activele nete; b) amplificarea riscului de faliment; înregistrarea de pierderi în exercițiile anterioare care au consumat integral capitalurile proprii; c) o utilizare ineficientă a activului net și o politică financiară eronată; d) o sărăcie a acționarilor.

< Înapoi la Dictionarul Economic