Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

segment operational

« Back to Glossary Index
  • un segment operațional este o componentă a unei entități:
    • (a) care desfășoară activități comerciale din care pot rezulta venituri și cheltuieli (inclusiv venituri și cheltuieli legate de tranzacții cu alte componente ale aceleiași entități);
    • (b) ale cărei rezultate de exploatare sunt revăzute cu regularitate de către directorul operativ responsabil de luarea deciziilor în cadrul entității privind resursele care vor fi alocate segmentului și evaluarea randamentului acestuia; și
    • (c) pentru care sunt disponibile informații financiare punctuale.

< Înapoi la Dictionarul Economic