Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

rezolutiunea

« Back to Glossary Index
  • constă în desființarea, cu efect retroactiv, a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dată, pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor de către una dintre părți.
  • dacă debitorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, creditorul are posibilitatea de a opta între:
    • a solicita executarea silită (constrângerea debitorului să-și execute obligația) și
    • a solicita rezoluțiunea acestuia. Rezoluțiunea apare ca fiind o sancțiune ce se poate aplica în cazul în care contractul, valabil încheiat, nu este executat.

< Înapoi la Dictionarul Economic