Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raportul dintre dreptul comercial si dreptul muncii

« Back to Glossary Index
  • in dreptul comercial sunt aplicabile unele dispoziții de dreptul muncii, știut fiind că activitatea comercială se realizează prin intermediul auxiliarilor de comerț care, de regulă, au calitatea de angajat al unui comerciant.
  • raporturile de muncă dintre comerciant, pe de o parte, în calitate de angajator și persoana care prestează muncă, pe de altă parte, în calitate de angajat, sunt guvernate de dispozițiile din legislația muncii referitoare la:
    • încheierea contractului individual și colectiv de muncă;
    • modificarea contractului de muncă;
    • răspunderea disciplinară;
    • jurisdicția muncii etc.

< Înapoi la Dictionarul Economic