Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raportul asupra controlului intern

« Back to Glossary Index
 • auditorul semnalează conducerii intreprinderii-client observațiile pe care acesta le are asupra controlului intern, oral sau în scris. Dacă descoperă lacune grave, el apreciază dacă refuză certificarea sau o face cu rezerve. El poate sugera ameliorarea sistemului existent.
 • comunicarea observațiilor poate fi făcută printr-un “Raport asupra controlului intern”, al cărui conținut trebuie să respecte următoarele principii: 
  • prezentarea unei scurte sinteze asupra a ceea ce este esențial pentru a folosi conducerii societății; 
  • prezentarea detaliată a problemelor pe servicii sau subunități ale societății pentru a putea fi ușor difuzate; 
  • analiza fiecărei probleme în mod logic, de o manieră constructivă, pentru a permite societății să utilizeze raportul ca un instrument de ameliorare a procedurilor în patru părți: introducere și sinteză, sumar, detalii și anexe.

 • Nota de introducere și sinteză poate cuprinde:
  • o amintire rapidă a misiunii, a locului și rolului activității de apreciere a controlului intern, condițiile de executare și metodele utilizate; 
  • concluziile raportului (cu eventuale trimiteri la părțile din raport care detaliază problema); 
  • data și semnătura.

 • Nota de introducere și sinteză are ca scop să permită destinatarilor principali (conducerea societății) să aibă rapid cunoștință de concluziile esențiale.
 • Sumarul raportului poate figura imediat după nota de introducere și sinteză și poate fi prezentat în diferite feluri: recapitularea diferitelor titluri și puncte care vor fi reluate în partea de “Detalii”, reluarea rapidă a tuturor slăbiciunilor constatate. Detaliile raportului corespund la ceea ce a fost anunțat în Sumar; structurarea detaliilor se face urmărindu-se anumite principii: 
  • prezentarea punctelor în ordinea importanței; 
  • recapitularea punctelor pe secțiuni, funcții sau grupă de conturi; 
  • o parte poate fi avută în vedere pentru sfaturi mai puțin importante; 
  • o parte separată poate fi destinată punctelor care pot avea o incidență asupra certificării (însă atenție ca această parte să nu infirme opinia emisă asupra situațiilor financiare în raportul general); 
  • sfaturile date în cursul exercițiului precedent pot fi reluate aici dacă acestora nu li s-a dat curs.

 • Fiecare din punctele prezentate trebuie să conțină informațiile următoare:
  • descrierea punctelor slabe constatate; 
  • consecințe și incidențe asupra situațiilor financiare; 
  • sfaturi și măsuri care permit ameliorarea situației.

< Înapoi la Dictionarul Economic