Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

procedurile de control

« Back to Glossary Index

pe care unitatea le-a stabilit prin conducere, cu scopul de a atinge obiectivele manageriale, includ:
– verificarea instrumentării înregistrărilor atât sub aspect tehnic, cât și din punctul de vedere al calculului;
– controlul sistemului informatic privind schimburile din programe șiaccesul la fișierele de date;
– verificarea conturilor de control și a balanțelor contabile;
– controlul documentelor și aprobarea lor;
– analiza datelor interne cu sursele de informații externe;
– comparații ale rezultatelor inventarierii tuturor activelor cu modul de înregistrare în contabilitate;
– comparații ale valorilor previzionate cu rezultatele financiare obținute.

< Înapoi la Dictionarul Economic