Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

probe lipsă sau contradictorii

« Back to Glossary Index

– Documente lipsă;
– Documente care par a fi modificate;
– Faptul că nu sunt disponibile decât fotocopiile sau documentele transmise electronic;
– Răspunsuri inconsecvente, vagi sau neplauzibile din partea conducerii sau angajaților la

< Înapoi la Dictionarul Economic