Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

principiul proprietatii

« Back to Glossary Index
  • potrivit Constituției, proprietatea poate fi publică sau privată. Cea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Titular al dreptului de proprietate privată poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.
  • constituția prevede, în art. 41 alin. 2, că “proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Utilizarea noțiunii de “ocrotire” și nu de “garantare” a creat numeroase controverse, susținânduse insuficiența prezentei consacrări constituționale a dreptului de proprietate.
  • in definiția Codului civil (art. 480): "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura și de a dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege".
< Înapoi la Dictionarul Economic