Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

principiul permanenței metodelor

« Back to Glossary Index

constă în asigurarea continuității aplicării regulilor și normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor în scopul creării premizelor pentru compararea în timp a informațiilor contabile. Metodele care se utilizează trebuie să aibă caracter de permanență, în sensul folosirii lor în cadrul mai multor exerciții consecutive, ceea ce permite compararea datelor sau informațiilor din bilanțurile care se întocmesc, iar analiza indicatorilor economico-financiari conduce la obținerea unor informații pertinente pentru cei interesați.
în cazul în care se impune schimbarea unor metode, ca urmare a modificărilor legislației fiscale, structurării entității, este necesar ca ele să fie semnalate în Note la situațiile financiare, atât sub aspectul justificării modificărilor respective, cât și a explicării consecințelor pe care acestea le-au generat.

< Înapoi la Dictionarul Economic