Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

principiul libertatii de vointa contractuala

« Back to Glossary Index
  • in principiu, încheierea oricărui contract este liberă și, mai mult, părțile contractante pot stabili conținutul contractului pe baza acordului de voință, contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în funcție de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligațiile ce revin părților în derularea contractului, livrarea mărfurilor, termene și modalități de plată, clauze de inflație, consolidarea prețului, mod de soluționare a litigiilor (legea nr. 469/2002).
  • libertatea voinței juridice trebuie înțeleasă însă în limitele generale legale. Aceste limite sunt stabilite generic prin articolul 5 Cod civil, potrivit căruia „nu se poate deroga, prin convenții sau dispoziții particulare, la legile care interesează ordinea publică și bunele moravuri”. Acest text este completat de articolul 5 Cod civil, potrivit căruia „cauza este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri și ordinii publice”.
  • așadar, libertatea de voință contractuală trebuie să se manifeste atât în cadrul legal cât și al normelor moralei, chiar dacă aceste reguli de etică nu sunt exteriorizate în forma juridică necesară obligativității lor juridice.
< Înapoi la Dictionarul Economic