Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

prag de semnificatie

« Back to Glossary Index
 • prin prag de semnificație, se înțelege nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea și sinceritatea situațiilor financiare, cât și imaginea fidelă a rezultatului, a situației financiare și a patrimoniului intreprinderii.
 • stabilirea unor praguri de semnificație permite:
  • orientarea mai bună și planificarea misiunii;
  • evitarea lucrărilor inutile;
  • justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă.

 • pentru determinarea pragului de semnificație pot fi utilizate diferite elemente de referință: capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri etc.
 • definirea pragului de semnificație permite auditorului încă de la începutul activității (misiunii) sale să aprecieze mai bine sistemele și conturile susceptibile să conțină erori sau inexactități semnificative, iar la sfârșitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie să fie corectate în cadrul exercițiului, în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve.
 • circumstanțe particulare de care trebuie sa tinem seama în vederea determinarii pragului de semnificație:
  • existența unor prevederi legale, statutare sau contractuale;
  • evoluția importantă de la un an la altul a unor posturi;
  • capitaluri proprii sau rezultate anormale.

 • un element este semnificativ și trebuie prezentat dacă poate influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaților financiare.
 • prin prag de semnificație, înțelegem importanța unei omisiuni sau a unei prezentări eronate a informațiilor contabile care dă naștere unei probabilități ca raționamentul unei persoane rezonabile care se bazează pe informațiile respective să fi fost schimbat sau influențat de omisiunea sau eroarea respectivă
 • informația este semnificativă dacă omiterea sau înregistrarea ei greșită ar putea influența deciziile economice luate pe baza situațiilor financiare. Pragul de semnificație depinde de mărimea elementului sau erorii judecate în împrejurările specifice ale omisiunii sau înregistrării lor eronate. Astfel, pragul de semnificație oferă mai degrabă un prag sau un punct limită de  comparație și nu constituie o caracteristică calitativă principală pe care trebuie să o aibă o informație pentru a fi utilă.
< Înapoi la Dictionarul Economic