Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

persoana fizica rezidenta

« Back to Glossary Index
  • Conform codului fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
    • a) are domiciliul în România;
    • b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
    • c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
    • d) este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin.

  • Prin excepție de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora;
< Înapoi la Dictionarul Economic