Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

persoana externa cu o calificare adecvata

« Back to Glossary Index
  • (pentru scopul Standardului Internațional de Controlul Calității ISCQ1) – O persoană din afara firmei care are capacitatea și competența să acționeze ca partener într-o misiune , spre exemplu un partener dintr-o altă firmă sau un angajat (cu o experiență adecvată) fie din cadrul unui organism profesional din domeniul contabilității și auditului, ai cărui membri pot efectua audituri și revizuiri ale informațiilor financiare istorice, sau alte misiuni de asigurare sau servicii conexe, fie din cadrul unei organizații care oferă servicii relevante de controlul calității.
< Înapoi la Dictionarul Economic