Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

operatiuni de open-market

« Back to Glossary Index
 • constituie principalul instrument de control monetar în țările dezvoltate
 • avantaje:
  • oferă o flexibilitate sporită, din punct de vedere al volumului operațiilor de politică monetară inițiate de banca centrală;
  • permit stabilirea unor relații impersonale între participanții la piață;
  • permit evitarea ineficienței pieței și a economiei, ca urmare a controlului direct.

 • în condițiile globalizării financiare, flexibilitatea operațiunilor de open-market a avut un efect favorabil și în țările aflate în tranziție, unde s-a manifestat evoluția piețelor și o creștere a competitivității acestora în scopul integrării în piața mondială. Cu cât piețele de capital devin mai dezvoltate și mai sofisticate, băncile centrale trebuie să-și sporească abilitatea de a utiliza instrumentele de politică monetară, atât pe segmentul primar, cât și pe piața secundară a titlurilor guvernamentale.
 • dacă operațiunile de open-market constituie principalul instrument de implementare a politicii monetare, rezultă că instrumentele celelalte trebuie să fie ajustate, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor. Ajustările depind, în mare parte, de strategiile adoptate în conducerea zilnică a operațiunilor de open-market, de structura pieței, de stabilitatea și predictibilitatea relației între oferta de monedă și variabilele macroeconomice.
 • particularitățile operațiunilor de open-market, ca urmare a numărului sportiv de participanți, necesită o corectă colectare și diseminare a informațiilor referitoare la tranzacțiile cu titluri, volum, finanțare pe tipuri de instituții, sarcină care revine băncii centrale. Publicarea acestora trebuie să fie rapidă și practică, asigurând astfel transparența pieței și încrederea publică.
 • transmiterea politicii de „open-market”:
  • la modul activ, prin țintirea cantității de monedă centrală;
  • la modul pasiv, prin țintirea ratei de dobândă pe piața monetară sau prin măsurarea lichidității sistemului bancar.

 • caracteristici principale:
  • precizia – este o caracteristică esențială a operațiunilor de open-market, acestea fiind numite și „operațiuni de reglaj fin”. Prin intermediul operațiunilor de open-market, banca centrală exercită un control direct și precis asupra rezervelor băncilor comerciale și asupra bazei monetare (M).
  • flexibilitatea – aceste operațiuni pot fi efectuate zilnic de către banca centrală, ceea ce îi oferă posibilitatea de a reorienta rapid politica monetară.

< Înapoi la Dictionarul Economic