Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

onorariu profesional

« Back to Glossary Index

implică o corectă evaluare a serviciilor derulate în beneficiul clientului, ținând cont de :
a) serviciul profesional solicitat;
b) nivelul de pregătire și experiența necesară persoanelor angajate în derularea serviciilor profesionale;
c) fondul de timp necesar calculat pentru fiecare auditor și/sau expert angajat în derularea serviciilor profesionale;
d) gradul de responsabilitate necesar în derularea serviciilor profesionale.
Onorariile profesionale trebuie să fie calculate pe baza tarifului/oră sau pe zi
pentru fiecare persoană angajată în misiune, având în vedere condițiile legale, sociale și economice ale fiecărei țări. Este bine mai întâi să se analizeze serviciile
profesionale și să se perceapă onorarii prestabilite. Nu se încalcă principiile etice
dacă un auditor financiar de practică publică solicită unui client „un onorariu mai
mic“ decât cel aplicat anterior pentru un serviciu similar oferit, luând în considerare criteriile de la punctele a, b, c, d mai sus arătate.
Onorariul aplicat unui client trebuie să fie apreciat corespunzător, astfel încât să nu fie afectată calitatea muncii asupra serviciilor conforme tuturor standardelor profesionale și procedurilor de control asupra calității.
De asemenea, onorariile nu se percep decât dacă sunt obținute anumite constatări sau rezultate sau în situația când onorariul este condiționat de constatările sau rezultatele serviciilor profesionale. (vezi definitia onorariului conditionat)

< Înapoi la Dictionarul Economic