Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obligatiile comisionarului

« Back to Glossary Index
  • comisionarul este obligat să respecte dispozițiile date de comitent, în limita puterilor conferite. în mod excepțional în contractul de comision se poate stipula o obligație de garanție a executării contractului din partea comisionarului sub forma clauzei „star del credere” sau „ducroir”  (garanția solvabilității). Prin această clauză comisionarul se obligă să răspundă față de comitent pentru ipoteza în care terțul refuză să-și plătească obligațiile sau este insolvabil. în schimbul garanției executării obligației, comisionarul are dreptul la o remunerație deosebită, cu comision special pentru garanții sau „pentru credit”, denumită provizion sau proviziune. Cât privește natura juridică a clauzei star del credere, aceasta este obiectul unei controverse juridice în doctrină. Fiind considerată clauză de asigurare pentru insolvabilitate, este considerată garanție de sine stătătoare sau cauțiune.
  • comisionarul nu poate face operațiuni de vânzare pe credit pe socoteala comitentului.
  • momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra mărfurilor și obiectelor interesate de transfer
  • comisionarul este obligat să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit
  • comisionarul este ținut să-și îndeplinească obligațiile cu bună-credință și diligența unui profesionist
< Înapoi la Dictionarul Economic