Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obligatiile administratorului

« Back to Glossary Index
  • de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății;
  • de a depune specimenul de semnătură când a fost desemnat reprezentant al societății;
  • de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății (când le-a preluat de la alt administrator);
  • de a administra societatea, adică de a face toate operațiile necesare îndeplinirii obiectului ei de activitate;
  • de a urmări efectuarea de către asociați a vărsămintelor datorate;
  • de a ține corect registrele cerute de lege;
  • de a întocmi bilanțul societății și contul de beneficii și pierderi, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea beneficiilor și plata dividendelor;
  • de a lua parte la adunările societății, la consiliile de administrație și organele similare acestora;
  • de a duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
  • de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv, precum și îndatoririle stabilite de lege.
< Înapoi la Dictionarul Economic