Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obiectivele politicii monetare

« Back to Glossary Index
 • Obiectivul fundamental al politicii monetare este stabilitatea prețurilor, la care se adaugă limitarea (controlul) inflației și menținerea valorii interne și externe a monedei naționale.
  • Stabilitatea prețurilor reprezintă în același timp, un obiectiv central
   al politicii economice, alături de: creșterea economică, ocuparea deplină a forței de muncă; sustenabilitatea balanței de plăți etc.

 • Obiective specifice politicii monetare :
  • creșterea masei monetare până la un nivel optim, în strânsă conexiune cu creșterea PIB;
  • menținerea ratei dobânzii la un nivel corespunzător;
  • practicarea unui nivel optim al cursului de schimb;
  • alocarea rațională a resurselor de creditare în cadrul economiei.

< Înapoi la Dictionarul Economic