Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

momentul incheierii contractului

« Back to Glossary Index
 • este acela în care acceptarea întâlnește oferta.
 • dacă părțile nu sunt prezente, contractul se încheie prin corespondență, motiv ce determină clarificarea momentului încheierii contractului, datorită existenței unui decalaj în timp între cele două laturi ale formării acordului de voință: oferta și acceptarea.
 • teorii:
  • sistemul emisiunii (declarațiunii), conform căruia acordul de voință al părților se formează din momentul în care destinatarul ofertei și-a manifestat acordul cu privire la oferta primită, chiar dacă nu a expediat acceptarea ofertantului. Teoria emisiunii a fost criticată în literatura juridică, motivându-se că, atât timp cât acceptarea nu a fost expediată ofertantului, aceasta poate fi revocată de acceptant.
  • teoria expedițiunii, potrivit căreia contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei a acceptat-o și a expediat răspunsul său afirmativ. și această teorie este vulnerabilă pe considerentul că, până în momentul ajungerii la ofertant, acceptarea poate fi revocată și, ca atare, nu se poate cunoaște cu certitudine momentul încheierii contractului;
  • teoria recepțiunii, potrivit căreia contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea făcută de beneficiar a fost primită de către ofertant, chiar dacă acesta nu a luat cunoștință de conținutul ei;
  • teoria informațiunii, regăsită în dispozițiile articolului 35 Cod comercial, conform căruia contractul se consideră încheiat „dacă acceptarea a ajuns la cunoștința propuitorului în termenul necesar schimbului propunerii și al acceptării după natura contractului”.

< Înapoi la Dictionarul Economic