Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

modelul de prognoza

« Back to Glossary Index

are coeficienți estimați folosind serii de date înregistrate pentru momentele de timp t1 , t2 , …, tk , folosind coeficienții estimați, niveluri generate pentru ipoteze bine fundamentate ale variabilelor exogene se obțin nivelurile prognozate ale variabilei endogene. De fiecare dată când se construiește o prognoză trebuie specificate următoarele elemente: tipul de model folosit, setul de date cu care s-a efectuat estimarea coeficienților și ipotezele după care au fost generate nivelurile variabilelor exogene. Modelele de prognoză trebuie validate.

< Înapoi la Dictionarul Economic