Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

măsurile de protecţie împotriva amenințărilor asupra profesiei

« Back to Glossary Index

sunt acţiuni sau alte mijloace care pot elimina sau reduce ameninţările până la un nivel acceptabil. Ele se grupează în două mari categorii:
(a) măsuri de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări; şi
(b) măsuri de protecţie generate de mediul de lucru.

Măsurile de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări includ, însă nu se limitează doar la, următoarele:
• dispoziţii privind educaţia, instruirea şi experienţa în vederea accesului în profesie;
• dispoziţii privind formarea profesională continuă;
• reglementări privind guvernarea corporativă;
standarde profesionale;
monitorizare profesională sau de reglementare şi proceduri disciplinare;
• examinarea externă, de către o terţă parte autorizată legal, a rapoartelor, a rentabilităţii, a comunicărilor sau a informaţiilor care au fost realizate de profesionistul contabil.

< Înapoi la Dictionarul Economic