Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

marirea capitalului social

« Back to Glossary Index
 • in ciuda faptului că Legea nr. 31/1990 republicată, dispune că mărirea capitaluluise face cu respectarea dispozițiilor referitoare la constituirea societății, cu referire expresă doar la societățile pe acțiuni și la societățile cu răspundere limitată, deducem că aceasta este valabilă și pentru celelalte forme de societăți, respectând specificul acestora.
 • modalitățile prin care se poate realiza majorarea capitalului social sunt:
  • emiterea de noi acțiuni sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, dacă sunt aduse noi aporturi în natură și în numerar (de preferință de către acționarii societății și dacă nu e posibil de către terți, prin subscripție publică);
  • prin încorporarea rezervelor (potrivit Legii nr. 31/1990 republicată, din beneficiile societății se va prelua cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum 1/5 din capitalul social);
  • prin încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune (ca diferență dintre valoarea de emisiune și valoarea nominală a acțiunii, pe care trebuie să o suporte noii acționari);
  • diferențele favorabile rezultate în urma reevaluării patrimoniului social;
  • compensarea unor creanțe pe care anumiți creditori le au asupra societății, prin acordarea către aceștia a unor acțiuni din capitalul social, în situația în care creanțele sunt lichide și exigibile;
  • orice alte modalități admise de lege.

< Înapoi la Dictionarul Economic