Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

lucrari de efectuat la examinarea conturilor de capitaluri proprii

« Back to Glossary Index
  • De obtinut si de analizat lista operatiilor care afecteaza capitalurile proprii, privind in special noile emisiuni, rascumpararile de actiuni 
  • De cercetat restrictiile care ating distribuirea beneficiilor nedistribuite sau a conturilor de capitaluri proprii 
  • De informat daca s-au produs schimbari semnificative in entitate in raport cu anul precedent in ce priveste detinerea sau structura de capital 
  • In caz de pierderi trebuie verificata existenta unei capacitati de finantare suficiente continuarii activitatii 
  • De analizat orice modificare a capitalului social prin prisma respectarii reglementarilor legale si statutare 
  • De verificat respectarea egalitatii : Capitaluri proprii inainte de repartizare = capitaluri proprii dupa repartizare + distribuiri de capital (dividende
  • De analizat operatiile care privesc miscarile ce au loc in cadrul capitalurilor proprii , in special cele ce au loc ca urmare a afectarii rezultatului net al exercitiului 
  • De analizat , in cadrul grupurilor de societati, interesele minoritare, operatiunile intra-grup 
  • De consultat procesele verbale ale adunarii actionarilor, ale consiliilor de administratie in ceea ce priveste masurile stabilite referitoare la capitalurile proprii 
  • De evaluat fundamentarea informatiilor date in notele anexe la situatiile financiare privind capitalurile proprii
< Înapoi la Dictionarul Economic