Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

locul platii

« Back to Glossary Index
  • potrivit articolului 59 Cod comercial, obligațiile comerciale trebuie executate:
    • la locul expres menționat în contract;
    • la locul rezultat din intenția părților;
    • la locul în care, potrivit materiei contractului, apare firească executarea.

  • in cazul în care în contract nu s-a precizat în mod expres locul executării obligațiilor și acest lucru nu rezultă din natura operațiunii, executarea obligațiilor se va face la sediul, domiciliul sau reședința comerciantului debitor.
  • de „lege lata” și în dreptul comercial, în cele din urmă plata este cherabilă.
  • de „lege ferenda”, se impune regula ca plata să se facă la sediul, domiciliul sau reședința creditorului, deci să fir portabilă. Această regulă nu se aplică în materie de cambie, datorită existenței unor dispoziții cu caracter special.
< Înapoi la Dictionarul Economic