Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

intreprinderile de prestari de servicii

« Back to Glossary Index

cuprind:

  • întreprinderile de furnituri (care presupun o activitate prin care furnizorul, în schimbul unui preț determinat anticipat, asigură prestarea unui serviciu sau predarea de produse la termene succesive – de exemplu, R.A.T.B., R.A.S.U.B.);
  • întreprinderile de spectacole publice (interpunându-se între artist și spectator);
  • întreprinderile de comisioane (în care comisionarul încheie, în mod permanent afaceri în nume propriu, dar pe seama comitentului);
  • agenții și oficii de afaceri (în care se intermediază afaceri în diferite domenii ca: turism, vânzare-cumpărare și închirieri de imobile, publicitate etc.);
  • întreprinderi de editură, librării și obiecte de artă (având ca obiect reproducerea și difuzarea unei lucrări sau vânzarea unor obiecte de artă, când vinde altă persoană decât autorul sau artistul);
  • întreprinderile de transport (în care transportatorul de mărfuri sau de persoane se comportă ca un intermediar între expeditorul-furnizor și destinatarul-beneficiar, prestând un serviciu expeditorului-furnizor în favoarea terțului-beneficiar, adică destinatarului);
  • întreprinderile de imprimerie (care multiplică operele literare, științifice sau artistice folosind mijloace mecanice);
  • întreprinderile de asigurare (își desfășoară activitatea sub forma societăților de asigurare);
  • depozitele în docuri și antrepozite (privind organizarea activității de depozitare a mărfurilor sub formă de întreprindere, dar și operațiunile de depozitare și documentele vizând marfa depozitată).
< Înapoi la Dictionarul Economic