Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

intreprinderea financiara

« Back to Glossary Index

reprezinta o intreprindere care se regaseste in oricare dintre următoarele entităţi: a) o instituţie de credit, o întreprindere de investiţii, un administrator de fonduri de investiţii alternative sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare b) o întreprindere de asigurare, definită ca fiind un asigurător; c) o întreprindere de reasigurare, definită ca fiind un reasigurător; d) un administrator de pensii; e) instituţii de pensii care gestionează sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate socială precum şi orice entitate juridică instituită în scopul investirii în astfel de sisteme; f) un fond de investiţii alternative (FIA) administrat de un AFIA g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) h) o contraparte centrală i) un depozitar central de titluri de valoare

< Înapoi la Dictionarul Economic