Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

inregistrarea in Registrul Comertului

« Back to Glossary Index
  • comerciantul persoană fizică trebuie să solicite înregistrarea la Registrul Comerțului în cadrul Biroului Unic pentru a obține avizele, autorizațiile și/sau acordurile necesare și la organele fiscale teritoriale conform reglementărilor în vigoare.
  • Registrul comerțului este un document public, orice persoană având acces la informațiile înscrise în cuprinsul lui. Este ținut de către Oficiul Registrului Comerțului organizat în fiecare județ și în Municipiul București. Registrul Central al Comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului organizat pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
  • comerciantul solicită înregistrarea la Biroul Unic completând o cerere tip, la care se adaugă actele necesare înregistrării. în termen de 20 de zile de la înregistrare se eliberează certificatul de înregistrare a comerciantului, însoțit de codul unic de înregistrare; în anexă sunt cuprinse avizele și autorizațiile necesare funcționării.
  • inregistrările în Registrul Comerțului se fac pe baza unei autentificări a judecătorului delegat. Controlul legalității operațiunilor efectuate se face de către unul dintre judecătorii tribunalului județean sau, după caz, al Municipiului București, delegat anual de către președintele tribunalului.
  • pe parcursul exercitării comerțului, comerciantul are obligația să evidențieze în Registrul Comerțului toate modificările referitoare la donație, vânzare, locațiune, gaj, modificări la aspecte privind înregistrarea, date cu privire la împuterniciți, embleme etc.
< Înapoi la Dictionarul Economic