Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

imagine fidela, clara si completa a patrimoniului

« Back to Glossary Index
  • evidența cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor economicofinanciare;
  • inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acesteia și a cuprinderii rezultatului în bilanț a fost conform reglementărilor în vigoare;
  • balanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre acestea și conturile analitice reprezintă baza de referință pentru bilanțul contabil;
  • operațiunile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social au fost efectuate corect;
  • evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform reglementărilor în vigoare și s-au respectat principiile ei;
  • întocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice;
  • corelarea datelor din note cu cele din bilanț.
< Înapoi la Dictionarul Economic