Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

iesirea din vigoare

« Back to Glossary Index
  • a unei legi este momentul din care aceasta încetează să se mai aplice. Ieșirea din vigoare a unei legi se realizează prin abrogarea acesteia, care poate fi expresă sau tacită.
  • abrogarea expresă se realizează prin precizarea textuală a faptului că un anumit act normativ se abrogă. Tot o abrogare expresă, dar indirectă, întâlnim în cazul în care în noul act normativ se prevede că “orice dispoziții contrare se abrogă”.
    • exemplu, art. 24 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă prevede că “la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă”.

  • abrogarea implicită intervine atunci când este adoptat un nou act normativ, având dispoziții incompatibile cu cele cuprinse în vechiul act normativ. Numai un act normativ de forță juridică egală sau superioară poate abroga tacit dispozițiile vechiului act normativ.
  • căderea în desuetudine (vezi definitia) a unei legi nu poate fi considerată o modalitate sigură de ieșire din vigoare.
< Înapoi la Dictionarul Economic