Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

graficul statistic

« Back to Glossary Index
 • reprezintă o altă formă de prezentare a datelor sub formă de imagini spațiale cu caracter convențional care prin mijloace plastice reliefează unele caracteristici esențiale ale colectivității cercetate.
 • elementele constitutive ale unui grafic statistic sunt:
  • titlul graficului;
  • axa sau axale graficului;
  • scara sau scările graficului pentru gradare;
  • legenda care să explice culori, hașuri;
  • graficul propriu-zis reprezentat de puncte, linii, figuri geometrice în plan sau spațiu sau figuri natural convenționale construite la scara;
  • sursa datelor se plasează imediat după grafic;
  • nota explicative.

 • tipuri de grafice:
  • diagramele prin benzi se costruiesc sub forma unor dreptunghiuri cu latura mare orizontală sprijinite pe o dreaptă ridicată în punctul de origine a axei (orizontale) de reprezentare.
  • diagrame prin coloane se construiesc sub forma unor dreptunghiuri cu latura mare verticală cu ajutorul unui sistem de axe rectangulare.
  • graficele prin areale se construiesc sub forma unor figuri geometrice în plan a căror suprafață este proporțională cu mărimea caracteristicii. De regulă, se folosesc pătrate, romburi, cercuri, triunghiuri echilaterale, dreptunghiuri etc.
  • diagramele de structură presupun un raport de proporționalitate între suprafața figurii geometrice și totalul structurii de 100%.
  • diagrama polară se utilizează, de obicei, pentru a ilustra sezonalitatea, dar poate fi folosită și pentru a da o imagine grafică raportului dintre elementele unor serii de repartiție.

< Înapoi la Dictionarul Economic