Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

gestiunea de afaceri

« Back to Glossary Index
  • reprezintă o operațiune ce constă în intervenția unei persoane prin fapta sa voluntară și unilaterală, în interesul unei alte persoane, fără ca între cei doi să existe un contract de mandat. Persoana care intervine se numește gerant, iar persoana pentru care se acționează se numește gerat.
  • exemplu, proprietarul unui apartament este plecat în concediu și la întoarcere găsește reparată de către un vecin o stricăciune ivită în lipsa sa. Vecinul său a intervenit fără să fi primit mandat pentru a o face; intervenția sa este din proprie inițiativă și are ca rezultat diminuarea prejudiciilor pe care altminteri proprietarul apartamentului (geratul) le-ar fi suferit.
  • obiectul gestiunii poate consta în acte materiale sau juridice.
  • exemplu, reparații la instalațiile de apă sau plata unor impozite scadente, încheierea unui contract de prestări servicii cu o echipă de instalatori etc.
< Înapoi la Dictionarul Economic