Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

fuziune prin absorbtie

« Back to Glossary Index

reprezintă operațiunea prin care una sau mai multe societăți transmit alteia, ca urmare a dizolvării fără lichidare, totalitatea activului și pasivului patrimonial, atribuindu-se acționarilor sau asociaților societăților absorbite acțiuni sau părți sociale și eventual, o sultă în numerar, care să nu depășească un procent de 10% din valoarea lor nominală sau din valoarea lor contabilă.

< Înapoi la Dictionarul Economic