Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

functia stabilizatoare a statului

« Back to Glossary Index

Lipsa coordonării activităților economice generează stări de dezechilibru general, care au efecte nedorite (subutilizarea capitalului și a muncii, inflație, dezechilibre ale balanței de plăți).
Instrumente
• politica monetară;
• politica fiscală;
• coordonarea deciziilor economice ale diferitelor grupuri de agenți
economici din sectorul privat, pentru a a crea condițiile necesare
susținerii creșterii economice.
• asigurarea socială: acordarea anumitor plăți specifice de asigurare:
indemnizații de șomaj, asigurări de sănătate, sistemul public de pensii,
asigurări pentru incapacitate de muncă.

< Înapoi la Dictionarul Economic