Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

functia de rezerva a valorii / mijloc de tezaurizare

« Back to Glossary Index
  • inclinația spre economisire atât a populației cât și a agenților economici, conduce la constituirea unor depozite sau rezerve de valoare. Alături de imobile, terenuri, lucrări de artă, bijuterii, moneda constituie o formă a acestor rezerve de avere.
  • avantajul utilizării monedei cu acest rol decurge din gradul sporit de lichiditate, comparativ cu celelalte forme. La modul general, prin lichiditate se înțelege ușurința cu care anumite active sunt convertite în monedă, într-un interval scurt de timp și cu costuri minime de conversiune.
  • intrucât menținerea unei rezerve de valoare sub formă de imobile sau alte active reale, presupune un inconvenient major, atunci când se dorește realizarea unei tranzacții și transformarea în lichidități imediate, rezultă că populația și agenții economici păstrează sumele mari de bani fie în numerar, fie în monedă scripturală.
    în anumite circumstanțe, moneda nu reprezintă o rezervă efectivă a valorii. Este cazul perioadelor de creștere rapidă a prețurilor, și de manifestare a inflației. în asemenea situații, valoarea nominală a plasamentelor efectuate nu reprezintă valoarea reală a acestora, iar rata dobânzii nu compensează, decât parțial, pierderea de valoare datorată inflației. Ca alternativă, se caută alte forme de prezervare a valorii, dintre care aurul este o modalitate preferată după anii ’70, când inflația și prețul petrolului au sporit, iar cea mai populară investiție o reprezentau plasamentele în metale prețioase.
    Acest tip de plasament s-a practicat până după anii ’80, când prețul aurului a sporit considerabil, depășind 850 $/uncia (o uncie = 31,1035 gr), comparativ cu prețul aurului de 200 $/uncia cât se înregistra cu câțiva ani înainte. Declinul aurului ca instrument de rezervă a valorii intervine la jumătatea anilor ’90, când prețul unciei scade sub 370 $ și în contextul unei ameliorări a inflației (5 % în cazul economiei americane).
< Înapoi la Dictionarul Economic