Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

efectele fuziunii sau divizarii

« Back to Glossary Index
  • în cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă dobândește drepturile și își asumă obligațiile societății absorbite; societatea absorbită se dizolvă, fără lichidare;
  • în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile societăților care se contopesc trec asupra noii societăți care ia ființă; societățile contopite se dizolvă, fără lichidare; 
  • în cazul divizării, societățile care dobândesc bunuri ca efect al divizării răspund față de creditori pentru obligațiile societății care și-a încetat existența prin divizare, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite (dacă prin actul de divizare nu s-a prevăzut altfel); când nu se poate stabili societatea răspunzătoare, societățile care au dobândit bunurile răspund solidar; aceleași reguli se aplică și divizării parțiale; 
  • societatea sau societățile beneficiare de pe urma fuziunii sau divizării vor atribui părți sociale proprii către asociații societăților care și-au încetat existența; 
  • dizolvarea fără lichidare și radierea societăților comerciale desființate ca urmare a fuziunii sau divizării.
< Înapoi la Dictionarul Economic