Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

decaderea

« Back to Glossary Index
  • reprezintă acea sancțiune de drept civil ce constă în stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat în termenul prevăzut de lege.
  • exemplu, în caz de ingratitudine din partea donatarului (constând în “delicte, cruzimi și injurii grave”, în formularea Codului civil), donatorul are la dispoziție un an pentru a revoca donația. Dacă nu o face înlăuntrul termenului de decădere (care, spre deosebire de termenele de prescripție extinctivă, nu poate fi nici suspendat, nici întrerupt), el nu o mai poate face; dreptul de revocare a fost pierdut definitiv.
< Înapoi la Dictionarul Economic