Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

date comparative

« Back to Glossary Index
  • datele comparative din situațiile financiare pot prezenta valori (cum ar fi poziția financiară, rezultatul din exploatare, fluxurile de numerar) și informațiile adecvate ale unei entități pentru mai mult de o perioadă, în funcție de cadrul de raportare. Cadrele de raportare și metodele de prezentare sunt următoarele:
    • cifrele corespondente acolo unde valorile și alte informații publicate pentru perioadele precedente sunt incluse ca parte a situațiilor financiare curente și sunt menite să fie citite în relație cu valorile și alte informații publicate care au legătură cu perioada curentă (cunoscute și ca „cifre ale perioadei curente). Aceste cifre corespondente nu sunt prezentate ca situații financiare complete care pot fi prezentate de sine stătător, dar fac parte integrantă din situațiile financiare ale perioadei curente,menite să fie citite doar în relație cu cifrele perioadei curente.
    • situații financiare comparative unde sumele și alte informații publicate pentru perioada precedentă sunt incluse pentru comparații cu situațiile financiare ale perioadei curente, dar nu fac parte din situațiile financiare ale perioadei curente.

< Înapoi la Dictionarul Economic