Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

creditul special

« Back to Glossary Index
  • se acordă băncilor comerciale solvabile, care se confruntă însă cu probleme de lichiditate, în vederea evitării unei situații de criză care să afecteze întregul sistem.
  • acordarea acestui credit se face în baza unor norme clare de eligibilitate și limitare cantitativă.
  • prin acordarea de credite speciale, băncile centrale își îndeplinesc funcția de creditor de ultimă instanță, care presupune acceptarea compromisului între evitarea riscului sistemic și controlul lichidității. O facilitate specială o constituie creditul intra-day, care poate fi acordat băncilor comerciale pentru asigurarea lichidității pe parcursul zilei. Creditele speciale pot fi garantate cu active exigibile, precum titluri de stat, certificate de depozit emise de banca centrală și au limite cantitative pentru fiecare bancă.
< Înapoi la Dictionarul Economic