Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

credibilitatea evaluarii

« Back to Glossary Index

presupune că elementul recunoscut posedă o valoare sau un cost ce pot fi evaluate
cu credibilitate, adică sunt libere de eroare și deformare. în anumite cazuri, costul sau valoarea trebuie estimate. Așa cum se subliniază în Cadrul contabil IASC  utilizarea estimărilor rezonabile constituie o parte esențială a elaborării situațiilor financiare și nu influențează credibilitatea lor. Dacă nu se poate face o estimare rezonabilă, elementul nu este recunoscut în bilanț sau în contul de profit și pierdere. și totuși, în cazul unei diversități mari a creanțelor, dacă din informația disponibilă în momentul întocmirii situațiilor financiare se constată un grad de neîncărcare a  creanțelor, implicit se poate considera normală probabilitatea reducerii prognozate a beneficiului viitor care se va înregistra la cheltuieli.
Un exemplu, preluat din același cadru, încasările previzionate în urma unui proces în instanță chiar dacă corespund definirii activelor și veniturilor, precum și criteriului de probabilitate, în lipsa unei evaluări credibile, ele nu pot fi înregistrate în bilanț și în contul de profit și pierdere. Aceste încasări previzionate vor fi evidențiate în cadrul
unor note sau informații suplimentare la bilanț și la contul de profit și pierdere.

< Înapoi la Dictionarul Economic