Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

controlul financiar preventiv delegat

« Back to Glossary Index

se organizează și se exercită de către autoritățile competente, în mod unitar la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și ai bugetului oricărui fond special, la Fondul Național și la agențiile de implementare a fondurilor comunitare, precum și alte entități publice cu risc ridicat, prin controlori delegați ai Ministerului Finanțelor Publice.

< Înapoi la Dictionarul Economic